Thành công với phụ nữ không gói gọn trong một công việc tốt, sự giàu có hay thành đạt. Đó đơn giản chỉ là khi những người phụ nữ dám vượt qua khuôn mẫu của xã hội, bứt ra khỏi những giới hạn bó buộc tiềm năng của họ, theo đuổi điều họ thích và tự tin làm chủ cuộc đời mình…

Theo Doanh nhân & Pháp luật